Wolfgang Burger
President
Roland Hettinger
Treasurer
Harald Knaus
Team Captain
Rüdiger Kutsch
Youth Supervisor
Arif Arifi
Co-ordinator